Prăpădul potopului

1. După aceea iar a zis Domnul Dumnezeu lui Noe: “Intră repede în corabie, căci numai tu ești drept în fața Mea, dar te las să-ți iei și rudele.

2. Să nu uiți să bagi din toate animalele curate câte şapte perechi, parte bărbătească şi parte femeiască, iar din animalele necurate câte o pereche, parte bărbătească şi parte femeiască. Ține minte cum zic.

3. Și păsări să iei: șapte perechi din alea, șapte perechi din alealalte, parte bărbătească şi parte femeiască. Bagă de seamă cum zic.

4. Că în șapte zile dau ploaie mare care o să țină patruzeci de zile. Îi înec pe toți, Noe. Pe toți îi înec.”

5. Şi a făcut Noe toate câte i-a poruncit Domnul Dumnezeu.

6. Și una peste alta, când a venit potopul Noe avea şase sute de ani.

7. Şi a intrat el cu cei șase sute de ani ai lui în corabie și cu tot neamul lui, ca să scape de apele potopului.

8. Și a îngrămădit după spusa Domnului din păsările curate şi din păsările necurate, din animalele curate şi din animalele necurate, din fiare şi din toate cele ce se mişcă pe pământ.

9. Grămadă stăteau în cuști, miroseau și se jăluiau cu mare durere.

10. Iar după şapte zile au venit asupra pământului apele potopului.

11. Și exact în anul şase sute al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a douăzeci şi şaptea a lunii acesteia, chiar de ziua lui, a venit prăpădul și a căzut atâta apă din cer că nu se poate spune;

12. Şi a plouat pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi.

13. În ziua aceasta a intrat Noe iar în corabie şi împreună cu dânsul au intrat Sem, Ham şi Iafet, fiii lui Noe, femeia lui Noe şi cele trei femei ale fiilor lui. De data aceasta n-au mai ieșit, căci tot intrau și ieșeau înainte, dar acum n-au mai ieșit.

14. Și din toate soiurile de fiare de pe pământ, cum s-a zis, din toate soiurile de animale, cum s-a zis, din toate soiurile de vietăţi ce mişunau pe pământ, cum s-a zis, din toate soiurile de zburătoare, cum s-a zis, din toate păsările, din toate înaripatele,

15. Pe scurt, au intrat toți, parte bărbătească şi parte femeiască. Poate unii au mai scăpat de o singură parte, dar foarte puțini.

16. Mai spunem o dată: parte bărbătească și parte femeiască, precum poruncise Dumnezeu lui Noe. Şi a închis Domnul Dumnezeu corabia pe din afară.

17. Potopul a ţinut pe pământ patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi şi a crescut apa ca la un pârâiaș, apoi ca apele Nilului și pe urmă ca la apele mari ale mării şi a ridicat corabia şi aceasta s-a înălţat deasupra pământului. Minunea Domnului.

18. Şi, cum am zis și mai sus, a crescut apa mereu şi s-a înmulţit foarte tare pe pământ şi corabia se purta pe deasupra apei.

19. Şi apa a acoperit toţi munţii cei înalţi, care erau sub cer, iar acum erau și sub cer, dar și sub apă.

20. Cu cincisprezece coţi a crescut apa mai sus de munți.

21. Și a murit tot ce avea duh de viață. Căci apa omoară.

22. Toate cele de pe uscat, câte aveau suflare de viață în nări și branhii, au murit.

23. Şi aşa s-au stins toate prostiile Domnului și n-a mai rămas decât Noe şi ce mai avea în corabie.

24. Iar apa, nu se știe de unde, a crescut mereu pe pământ, o sută cincizeci de zile.

Leave a Reply

Your email address will not be published.